eine bohrplattform schwimmt auf einem polnischen See

Wirtualny Instytut narzędziem Helmholtz Association

 

Poprzez utworzenie płaszczyznyj współpracy badawczej, Wirtualne Instytuty Helmholtz umożliwiają osiągnięcie wyraźnej korzyści w przygotowaniu drogi dla większych strategicznych projektów badawczych. Ponadto, te grupy badawcze przyczyniają się również do wzmocnienia uniwersytetów w niemieckim systemie nauki.  Kolejnym celem programu jest wygenerowanie nowej współpracy z wiodącymi międzynarodowymi instytucjami partnerskimi i przemysłem.

Wirtualny Instytut Helmholtz skupia kluczowe kompetencje jednego lub więcej Centrów Helmholtz z jedną lub więcej uczelni, by stworzyć centrum doskonałości o międzynarodowej renomie. Ma to na celu stworzenie nowej jakości współpracy, wzmacniającej doskonałość badań naukowych i zwiększającej międzynarodową konkurencyjność. Inni partnerzy z kraju i zagranicy mogą być zaangażowani, jako partnerzy stowarzyszeni.

Wirtualne Instytuty Helmholtz mają własne struktury kierowania i zarządzania oraz wydzielają specjalne środki na szkolenia swoich młodych naukowców. W ciągu 3 do 5 lat, Wirtualne Instytuty otrzymują maksymalnie do 600.000 Euro rocznie z Funduszu Inicjatyw i Tworzenia Sieci (Initiative and Networking Fund). W tym zakresie Wirtualne Instytuty posiadają idealną wielkość, aby przygotować drogę dla większych porozumień sieciowych, takich jak Sojusze Helmholtz (Helmholtz Alliances).

Działalność Helmholtz Association poświęcona jest realizacji długoterminowych celów badawczych państwa i społeczeństwa, a także służy utrzymaniu i poprawie warunków życia ludności. W tym celu Helmholtz Association prowadzi badania na najwyższym poziomie tak, aby zidentyfikować i zbadać główne wyzwania stojące przed społeczeństwem, nauką i gospodarką.

 

 

ICLEA - Wirtualny Instytut Helmholtz Association

to top

Kontakt

Rzecznik ICLEA

Prof. Dr. Achim Brauer
Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/polnisch-deutsch/dyrektorhttp://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/polnisch-deutsch/dyrektorDyrektor Sektion 5.2
Klimadynamik und Landschaftsentwicklung

Telegrafenberg
14473 Potsdam

 

Tel.: +49 (0)331 288-1330
Fax: +49 (0)331 288-1302
E-mail Achim Brauer

Koordinator

Dr. Markus Schwab
Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ
Sektion 5.2
Klimadynamik und Landschaftsentwicklung

Telegrafenberg
14473 Potsdam

 

Tel.: +49 (0)331 288-1388 Fax: +49 (0)331 288-1302

E-Mail: Markus J. Schwab