Koncepcja

W Wirtualnym Instytucie ICLEA (Integrated Climate and Landscape Analyses) stosujemy koncepcję łączenia skal czasu (rysunek) w oparciu o podejście dwustopniowe zawierające:

  1. znaczące zwiększenie rozdzielczości czasowej i precyzji datowania danych proxy poprzez integrację naturalnych archiwów z sezonową rozdzielczością czasową, oraz
  2. kalibracji i weryfikacji tych danych proxy poprzez szeroki monitoring na miejscu.

Ten bezprecedensowy, wysokiej rozdzielczości czasowej zestaw danych pozwoli nam zbadać szczegółowo, jak w przeszłości przebiegały zmiany w skali krajobrazu, zbadać ich siłą sprawczą i możliwe punkty uruchomienia procesów progowych –  podstawy wiedzy dla oszacowania zakresu i wpływu przyszłych zmian.

 

Północna część Niżu Środkowoeuropejskiego w Niemczech i Polsce stanowi idealne "naturalne laboratorium dużej skali" do tego celu, ponieważ krajobraz jest młody w sensie geologicznym, co pozwala nam prześledzić jego ewolucję od punktu 'zero' po ustąpieniu lądolodu pod koniec ostatniej epoki lodowcowej. Ponadto obszar ten charakteryzuje się raczej niskim opadem rocznym i dlatego jest szczególnie podatny na zmiany hydrologiczne. Spadek poziomu jezior w regionie w ostatnich trzech dekadach jest wielkim problemem. Nadal brakuje ostatecznego wyjaśnienia tego zjawiska. Rozwiązanie tego problemu i zapewnienie dogłębnych danych dla regionalnych strategii gospodarki wodnej jest jednym z konkretnych zadań ICLEA.

 

Schematic description of the overall research concept of integrating data sources at various time scales, utilizing large-scale research infrastructure of the TERENO (TERrestrial ENvironmental Observatories) long-term monitoring program of the Helmholtz A

Schematyczny opis ogólnej koncepcji badawczej integracji źródeł danych w różnych skalach czasowych, wykorzystującej wielkoskalową infrastrukturę TERENO (TERrestrial ENvironmental Observatories) długofalowego programu monitoringu Stowarzyszenia Helmholtz (Helmholtz Association).

 

Idealna na dużą skalę infrastruktura badawcza dla ambitnych celów ICLEA jest utworzona niedawno przez Niemieckie Północno-Wschodnie Laboratorium Niżowe, czwarte obserwatorium Stowarzyszenia Helmholtz w długoterminowym programie monitoringu TERENO (TERrestrial ENvironmental Observatories).

 

ICLEA - Wirtualny Instytut Helmholtz Association

to top

Kontakt

Koordinator

Dr. Markus Schwab
Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ
Sektion 5.2 Klimadynamik und Landschaftsentwicklung

E-Mail: Markus J. Schwab