visible are digital instruments to measure parameters in water like temperature

Cele naukowe


Głównymi celami w ICLEA są:

1. Integracja danych z monitoringu bezpośredniego, danych teledetekcyjnych oraz rezultatów modelowania z analizą danych proxy dla całościowego zrozumienia procesów ewolucji krajobrazu we wszystkich istotnych skalach czasowych w północnej części Niżu Środkowoeuropejskiego.

 

2. Wyjaśnienie wpływu i interakcji różnych procesów formowania krajobrazu (klimat, użytkowanie ziemi) za pomocą archiwów środowiska naturalnego (osady jeziorne, słoje drzew, sekwencje czasowe gleb) na bezprecedensowym poziomie szczegółowości i dokładności czasowej.

 

3. Stworzenie zsynchronizowanej chronologii dla okresu od ostatniego zlodowacenia (późnego glacjału i holocenu) poprzez łączenie zbadanych naturalnych archiwów (jeziora, drzewa, gleby) za pośrednictwem wielu metod datowania.

 

4. Dostarczenie danych na temat zmienności naturalnego tła ewolucji klimatu i krajobrazu z ilościową precyzją.

 

5. Stworzenie bazy danych z najlepszymi dostępnymi danymi do oceny progów i punktów krytycznych, jak również ustanowienie bardziej realistycznych scenariuszy modelowych dla przyszłego rozwoju krajobrazu.

 

ICLEA - Wirtualny Instytut Helmholtz Association

to top

Kontakt

Rzecznik ICLEA

Prof. Dr. Achim Brauer
Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/polnisch-deutsch/dyrektorhttp://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/polnisch-deutsch/dyrektorDyrektor Sektion 5.2
Klimadynamik und Landschaftsentwicklung

Telegrafenberg
14473 Potsdam

 

Tel.: +49 (0)331 288-1330
Fax: +49 (0)331 288-1302
E-mail Achim Brauer

Koordinator

Dr. Markus Schwab
Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ
Sektion 5.2
Klimadynamik und Landschaftsentwicklung

Telegrafenberg
14473 Potsdam

 

Tel.: +49 (0)331 288-1388 Fax: +49 (0)331 288-1302

E-Mail: Markus J. Schwab