Obszar Zainteresowania

Północna część Niżu Środkowoeuropejskiego, rozciągająca się głównie od północno-wschodnich Niemiec do północnej Polski, stanowi idealne "naturalne wielkoskalowe laboratorium" dla proponowanych studiów z kilku powodów. Reprezentuje jednorodny krajobraz ukształtowany przez nasunięcie lądolodu podczas maksimum ostatniego zlodowacenia.


Główną różnicę stanowi użytkowanie terenu, od quasi-naturalnych obszarów parków narodowych po intensywnie uprawiane tereny rolnicze. To zapewnia idealne warunki do określenia możliwego wpływu użytkowania terenu na ewolucję krajobrazu. Ponadto, występujący gradient wzrostu kontynentalizmu klimatu w kierunku wschodniej Polski, pozwala na badanie skutków regionalnej zmienności klimatu. Dlatego też wybraliśmy transekt między niedawno utworzonym Północno wschodnim Obserwatorium Niżowym, TERENO na zachodzie, a Pojezierzem Kaszubskim na wschodzie, wzdłuż którego planujemy skoncentrować badania w początkowej fazie ICLEA. Obserwatorium TERENO zapewnia najlepszą dostępną infrastrukturę dla monitoringu środowiska, a cały obszar badań jest bogaty w doskonałe "geoarchiwa" (naturalne rejestratory danych).

Władze Parku Narodowego i Rezerwatu Biosfery są włączone do programu ICLEA, jako partner stowarzyszony i udostępniają całą dostępną dokumentację i istniejące dane z monitoringu uzyskane na obszarze badań.

 

ICLEA - Wirtualny Instytut Helmholtz Association

to top

Kontakt

Koordinator

Dr. Markus Schwab
Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ
Sektion 5.2 Klimadynamik und Landschaftsentwicklung

E-Mail: Markus J. Schwab