Partnerzy & Współpraca


Partnerzy w polsko-niemieckim Wirtualnym Instytucie ICLEA

 

Niemieckie GeoResearchCenter GFZ

 • Sekcja 1.4 Teledetekcja (Remote Sensing)
 • Sekcja 5.2 Dynamika Ewolucji Klimatu i Krajobrazu (Climate Dynamics and Landscape Evolution)
 • Sekcja 5.4 Hydrologia

 

Polska Akademia Nauk (PAN)

 • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (IGiPZ)
  Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń (Toruń)

 

Brandenburg University of Technology BTU

 • Instytut Gleby, Wody, Powietrza
  Grupa robocza Geopedology and Landscape Evolution

 

Ernst Moritz Arndt University of Greifswald (UG)

 • Instytut Botaniki i Ekologii Krajobrazu Grupa robocza Landscape Ecology and Ecosystem Dynamics
 • Instytut Geografii i Geologii Grupa robocza Physical Geography

 

 

 

 

 

ICLEA - Wirtualny Instytut Helmholtz Association

to top
logo polnische akademie der wissenschaften